به وبسایت شرکت آوان مشرق زمین خوش آمدید.
سبد خرید
حشره کشسم استامی پراید (موسپیلان ) هندی
Hindi acetamipride( mospilan) poison

موجود نمی باشد

سم استامی پراید ( موسپیلان ) هایلیر چین
China hailir acetamipride ( mospilan ) poison

موجود نمی باشد

سم استامی پراید( موسپیلان ) نانجینگ رد سان چین
China nanging red sun acetamipride (mospilan) poison

موجود نمی باشد

سم دیازینون (بازودین ) سمیران ایران
Iran samiran diazinon (bazodine ) poison

موجود نمی باشد

سم اتیون بهاور شیمی ایران
Iran behavar shimi ethion poison

تماس بگیرید

سم  اتیون هندی
Hindi ethion poison

موجود نمی باشد

سم حشره کش اوژن پیراکشت شیمی ایران
Iran pirakesht shimi ozhan insecticide poison

موجود نمی باشد

سم پرمترین ( آمبوش ) بهاور شیمی ایران
Iran behavar shimi permethrin (ambush ) poison

موجود نمی باشد

سم دلتامترین ( دسیس ) رجا شیمی ایران
Iran raja shimi deltametrin ( decis ) poison

تماس بگیرید


تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت آوان مشرق زمین ،عرضه کننده کلیه نهاده های کشاورزی می باشد.
خبرنامه