کانال تلگرام شرکت آوان مشرق زمین Telegram.me/avanmz        

 
 
The simple style of the replica rolex watch is often not as complex mechanical breitling replica watches pleasing charm, but simply that its style is equally intriguing. Simple style swiss replica watches like the spring rain, and silent, can cause the infinite daydream and fun people. Today we recommend three men's watch,and everyone together to taste the charm of replica watches uk simplicity.
اعضا
E-mail
کلمه رمز
» كلمه رمز خود را فراموش كرده ايد؟
» عضويت کاربران جديد

محصولات

دسترسی سریع

با ما تماس بگيريد


05132212030
05132216338


مشهد .امام خمینی 5 پلاک 10/5

avanmz@

avanmz@yahoo.com

05132231320استفاده از تله های نوری در مبارزه با آفات

نور یکی از عوامل فیزیکی است که در مبارزه با آفات به راههای مختلف بکار می رود. استفاده از رفتار ‏فتوتاکسی در حشرات برای ساختن تله های نوری از سالها قبل مورد عمل بوده است و در پاره ای موارد این تله ‏ها در پایین آوردن میزان انبوهی بسیار مؤثر می باشند. به طور عموم حشرات بیشتر جذب و جلب اشعه ‏ماورأبنفش می شوند و شعاع های دارای طول موج‏A) ۳۶۵۰‏( حشرات را به خود جلب می کنند. میزان قدرت ‏جذب هرچه به اشعه ماورأبنفش (A۴۴۰۰‏( نزدیک تر شویم به همان ترتیب افزایش می یابد نورهای ‏زرد))۱۵۰۰‏A و قرمز ۷۰۰‏((Aاغلب حشرات را دور می کنند. نور قرمز و بخصوص زرد به عنوان دور کننده ‏بعضی از حشرات به کار می رود. از این عادت و رفتار حشرات برای انهدام آنها بخصوص در مورد حشرات ‏موذئ و شب پرواز مانند پشه ها و مگس ها استفاده می شود.چراغ معروف به نور سیاه Black) light )طوری ‏ساخته شده است که حشرات ابتدا در اثر اشعه ماورأبنفش جلب می شود و پس از جذب به سمت منبع نور با جریان ‏برق برخورد کرده می سوزد. و یا بر اثر پرواز زیاد خسته و گیج شده و در مخزن حاوی محلول سم که در زیر ‏چراغ تعبیه شده سقوط می کند و در اثر تماس با سم از بین می رود‏.
سموم مورد استفاده در مخزن سم‏ :
می توان در مخزن سم از محلول دیازنیون
۲۰۰‏cc با قدرت ماندگاری بالا و بوی تند دور کننده , آمبوش و سایتر ‏مترین استفاده کرد‏.
برای جذب بهتر حشرات می توان از مواد جذب کننده و یا از مواد شیمیایی علامت دهنده استفاده کرد‏
.
* پروتئین هیدرولیزات به عنوان یک ماده جذب کننده (محرک غذایی) در به دام انداختن مگس ها مورد استفاده ‏قرار می گیرد. میزان محلول سم مصرفی در هر تله ۵۰۰‏cc می باشد(پروتئین هیدرولیزات ۵%+ سم مالاتیون ‏‏۲در هزار +آب ).
تعداد تله های مکفیل مورد استفاده بسته به تراکم جمعیت آفت و مساحت مورد نظرمتفاوت می باشد‏
متیل اوژنول نیز به عنوان یک ماده جلب کننده (محرک جنسی)جهت ردیابی و شکار انبوه مگس های نر همراه با ‏تکنیکال یکی از سموم (مالاتیون تکنیکال) به کار می رود‏
.
میزان مصرف متیل اوژنول
۲‏ccدر هر تله که در داخل پنبه تزریق می شود و در لبه مخصوص تله مکفیل قرار ‏داده می شود. ۵% سم هم به متیل اوژنول اضافه می شود(دیازنون-مالاتین.(
* می توان از هورمون های علامت دهنده هم در جلب حشره به سمت تله استفاده کرد به عنوان مثال فرمون های ‏که پیام های شیمیایی درون گونه را مخا بره می نماید.می توان فرمون ها را به سموم تزریق کرد‏.
می توان در تله های نوری از تله های زرد رنگ چسبنده برای به دام انداختن حشرات استفاده کرد‏
.
آتنا تنوری - دکتر مهرداد حلوائی، بازار بزرگ کشاورزی