کانال تلگرام شرکت آوان مشرق زمین Telegram.me/avanmz        

 
 
The simple style of the replica rolex watch is often not as complex mechanical breitling replica watches pleasing charm, but simply that its style is equally intriguing. Simple style swiss replica watches like the spring rain, and silent, can cause the infinite daydream and fun people. Today we recommend three men's watch,and everyone together to taste the charm of replica watches uk simplicity.
اعضا
E-mail
کلمه رمز
» كلمه رمز خود را فراموش كرده ايد؟
» عضويت کاربران جديد

محصولات

دسترسی سریع

با ما تماس بگيريد


05132212030
05132216338


مشهد .امام خمینی 5 پلاک 10/5

avanmz@

avanmz@yahoo.com

05132231320اهمیت عنصر پتاسیم در گیاه، علائم کمبود و سمیت آن

اهمیت عنصر پتاسیم در گیاه، علایم کمبود و سمیت آن

   پتاسیم فراوان ترین کاتیون سیتوپلاسم بوده، آنیون های همراه با آن سهم زیادی در تنظیم پتانسیل اسمزی یاخته ها و بافت گیاهان شیرین رست دارند (2). پتاسیم تنظیم آب گیاه را از طریق تورم سلولی و باز و بسته نمودن روزنه ها کنترل می کند به طوری که محصولات دچار کمبود پتاس متمایل به پژمردگی هستند. پتاسیم در گیاه متحرک می باشد و هنگام کمبود از برگ های مسن تر به طرف برگ های جوان تر حرکت می کند. اگرچه رشد گیاهان دچار کمبود ممکن است مختل نشود ولی عملکرد و کیفیت میوه آن ها کاهش می یابد (3).

   این عنصر در فعال کردن آنزیم ها، ساختن پروتئین، بر فتوسنتز، تنظیم فشار اسمزی، گسترش سلولی، حرکت روزنه ای، انتقال مواد در آوند آبکش و توازن کاتیون- آنیون نقش دارد (2). همچنین در تشکیل قند و نشاسته، متابولیسم چربی و تثبیت نیتروژن خنثی کردن اسیدهای آلی شرکت می کنند (4).

 

جدول 1- رایج ترین کود های دارای پتاسیم مورد استفاده برای گیاهان (3)

ردیف

عنصر

منبع عنصر

مقدار عنصر در منبع (%)

1

پتاسیم ((K

کلرایدپتاسیم           

         (Potassium chloride)

50

2

 

نیترات پتاسیم           

       (Potassium nitrate)

36.5

3

 

سولفات منیزیم پتاسیم     

  (Potassium magnesium sulfate)

18.3

4

 

منو پتاسیم ((Monopotassium

28

5

 

سولفات پتاسیم         

        (Potassium sulfate)

43

 

   علایم کمبود پتاسیم:

   علائم کلی: آویختگی؛ در حاشیه برگچه ها یا برگ های برخی از گیاهان لکه های سفیدی تشکیل می شود که الگوی هاشوری دارد، اما به طور کلی نوک برگ ها (برگ های پایینی) و حاشیه آنها کلروز شده و در مراحل بعدی قهوهای ، قهوه ای متمایل به خاکستری، قهوه ای متمایل به قرمز تا قهوه ای تیره و سپس نکروز می شود؛ لکه های نکروز بعدا به همدیگر پیوسته و سطوح وسیع تری را در بر می گیرد؛ گاهی اوقات برگ های جوان به رنگ سبز متمایل به آبی در آمده و پهنک برگ به سمت عقب پیچیده می شود؛ برگ های پیر تر خشک شده و به رنگ قهوه ای متمایل به زرد تا قهوه ای کمرنگ در می آیند (حواشی و تمام برگ می سوزد)؛ حاشیه برگ ها به سمت جلو یا عقب می پیچد، اغلب تمام برگ های پیرتر می میرند؛ در مخروطیان برگ های سوزنی شکل قهوه ای یا قرمز کمرنگ می شوند ( نوک برگ ها قهوه ای یا قرمز می شوند) ریشه ها طویل شده و به رنگ زرد و حالت نرمی در آمده و تعداد ریشه های ثانویه کاهش می یابد. (1) .... ادامه این مقاله در قسمت دانلود رایگان

برای مطالعه علایم کمبود و یا سمیت پتاسیم برتک تک محصولات  کشاورزی   به قسمت دانلود رایگان مراجعه کنید