تاريخ : ۱۴۰۲/۶/۲۶
مسیر تغذیه درختان از فروت ست
 
با اجرای مرحله تغذیه ای فروت ست
 • امکان تولید میوه با کیفیت
 • کاهش ریزش گل، میوه و جوانه ها در سال جاری
 • کاهش سال آوری در برخی درختان
فروت ست چیست؟
 
  فروت ست به معنی تنظیم میوه است. تنظیم میوه یعنی اتفاقاتی که باعث می شود تا میوه اولیه تشکیل شود. اولین مرحله ای که میوه شروع به تشکیل شدن می کند را فروت ست می نامند.
 
عوامل موثردرتشکیل میوه: 
 
 • شکل و جذابیت گل
 • درجه حرارت محیط
 • سالم بودن دانه گرده
 • تخمک
 • نیاز سرمایی
 • تغذیه
 • آب
 • تنظیم کننده های رشد
 • رطوبت
 • هرس
 • حلقه برداری و پوست برداری
 
 
 
بهترین زمان برای اجرای فروت ست:
 
درطول فصل رشد بهتراست برای تغذیه  درختان در3 نوبت از فروت ست استفاده شود.
نوبت اول برای نتیجه بهتر بلافاصله پس از برداشت میوه ، و نوبت دوم در زمان تورم جوانه‌ها و همزمان با باز شدن اولین برگ‌ها و نوبت سوم پس از تشکیل میوه استفاده شود‌.
 
 
 
چه عناصری برای فروت ست باید استفاده شود؟
 
طبق مطالعات انجام‌شده توسط محققین علم تغذیه گیاهی، درختان میوه برای تقویت جوانه‌های بارده به تمامی عناصر ماکرو و میکرو نیاز دارند و تغذیه گیاه با چند عنصر خاص منطقی نمی‌باشد. 
البته بعضی از عناصر از اهمیت بیشتری برخوردارند ولی به  این معنا نیست که سایر عناصر نیاز نباشد. برای تغذیه درختان زمانیکه از فروت ست استفاده می شود رشد مطلوبی خواهند داشت و جوانه‌ها هیچ‌گونه کمبودی از هیچ‌کدام از عناصر ندارند.
 
 
 نیتروژن  :  نیتروژن در تشکیل اسید های آمینه ، پروتئین ها ، اسید های نوکلئیک ، آنزیم ها و... نقش دارد و مسلماً درخت به دلیل فعالیت کمی که در اوایل فصل بهار دارد نمی تواند این نیاز گیاه را تأمین کند و نیتروژن مهم‌ترین عنصری است که جوانه‌ها باید قبل از ریزش برگ دریافت کنند.
 
کلسیم : کلسیم در دیواره های سلولی ، به عنوان یک کوفاکتور برای فعالیت آنزیم های فعال در هیدورلیز ATP، در ساختمان فسفولیپید ها و به عنوان یک پیام بر ثانویه در واکنش های تنظیم کننده متابولیسم نقش دارد.
 این عنصر همچنین در تقسیم سلولی نیز نقش داشته و برای فعالیت طبیعی غشاهای سلولی لازم است.
 کلسیم عنصر کم تحرکی بوده و علائم کمبود آن ابتدا در برگهای جوان حالت نکروزه پیدا کرده و در شرایط کمبود شدید نوک شاخه های جوان نیز حالت نکروزه پیدا کرده و خشک می شوند. 
از آنجا که کلسیم بطور مستقیم و غیر مستقیم در حفظ پیوستگی سلول ها دخالت دارد، بنابراین کمبود آن باعث نرم و پوک شدن بافت میوه ها می شود.
قهوه ای شدن داخلی میوه، چوب پنبه ای شدن میوه، آبگزیدگی، اسکالد انباری، پوسیدگی میوه و ... در میوه هایی مثل سیب و گلابی در اثر کمبود کلسیم افزایش می یابند.
قهوه ای شدن داخلی میوه، چوب پنبه ای شدن میوه، آبگزیدگی، اسکالد انباری، پوسیدگی میوه و ... در میوه هایی مثل سیب و گلابی در اثر کمبود کلسیم افزایش می یابند.
 
پتاسیم : پتاسیم به عنوان کوفاکتور برای عمل آنزیم ها لازم می باشد . این عنصر فراوانترین کاتیون سیتوپلاسم است و عمل باز و بسته کردن روزنه ها را برعهده دارد.
کاهش پتاسیم باعث به تاخیر انداختن بلوغ میوه ها شده و این میوه ها ممکن است تا اواخر پاییز روی درخت باقی بمانند. علائم کمبود پتاسیم ابتدا در برگهای پیر ظاهر می شوند. 
زیادی پتاسیم موجب می شود که پوست میوه ها کلفت و ضخیم شده و بافت میوه خشن و کم آب گردد و نیز در این شرایط کمبود منیزیم رخ می دهد.
 
 آهن : آهن یک عنصر کم تحرکی بوده و نقش مهمی در سنتز کلروفیل دارد. مهم ترین نشانه کمبود آهن، کلروز بین رگبرگی است که ابتدا در برگ های جوان دیده می شود و سپس در برگ های مسن بروز می کند.
متوقف شدن رشد شاخساره ها و ایجاد حالت نکروزه و پوسیدگی در برگ ها و تولید میوه های کوچک و کم رنگ  نیز از علائم کمبود آهن است.
این کمبود آهن و نیتروژن است که در زمان شروع تشکیل میوه (فروت ست) باعث رنگ‌پریدگی و زردی برگ‌ها می‌شود. پس قطعاً باید در سال قبل این عنصر در جوانه‌ها ذخیره شود تا از بروز این مشکلات جلوگیری شود.
 
بور : بور یک عنصر کم‌ مصرف در گیاه است. این عنصر برای رشد و توسعه طبیعی بافت های جدید ریشه، گل و میوه لازم می باشد.
بور عنصر کم تحرکی بوده وکمبود آن بیشتر در خاک های قلیایی دیده می شود.
نکروزه شدن برگ های جوان و جوانه های انتهایی از مهم ترین نشانه های کمبود بور است.
این عنصر باعث افزایش درصد خندانی و نیز افزایش تولید میوه در پسته می شود. همچنین کمبود آن در آلو باعث ایجاد فرورفتگی در گوشت میوه ها و در هلو موجب قهوه ای و چوب پنبه ای شدن گوشت و شکافته شدن هسته می شود. 
در انگور برای تشکیل کامل حبه ها لازم بوده و نیز موجب کاهش بروز علائم کوتولگی ساقه های جوان در فصل بهار می شود.
بور در انتقال کلسیم نقش داشته و در شرایط کمبود این عنصر، انتقال کلسیم مختل شده و علائم کمبود کلسیم ظهور پیدا می کند (مثلا لکه تلخ در سیب) که نباید با علائم کمبود بور اشتباه گرفت.
این عنصر باید پس از برداشت میوه در داخل جوانه‌ها ذخیره شود.
 
روی : روی نیز همانند بور از عناصر ریزمغذی می باشد که اهمیتی بالایی در زمان فروت ست دارد. روی در سنتز کلروفیل و هورمون اکسین نقش دارد از آنجا که روی در سنتز کلروفیل نقش دارد، لذا کمبود آن باعث سبز کم رنگ شدن برگ ها می شود و چون در سنتز اکسین نیز دخیل است، بنابراین کمبود آن موجب ممانعت از رشد طولی شاخساره ها می شود. برگ ها حالت روزتی پیدا کرده و کوچک و رنگ پریده می شوندکه تحت نام بیماری برگ کوچک خوانده می شود. از آنجا که روی در سنتز اکسین نقش دارد و اکسین نیز در تقسیم سلولی دخیل است، بنابراین کمبود این عنصر باعث کاهش تقسیم سلولی شده و درختانی که دچار کمبود این عنصر هستند دارای میوه های کوچکتر از حد معمول هستند.
در اثر کمبود روی باز شدن جوانه ها به تاخیر افتاده و تشکیل میوه کاهش می باید. کمبود روی در درختان هلو بصورت لخت شدن سر شاخه ها ظاهر می شود. در مرکبات برگ ها کشیده و ابلق شده، پوست میوه ها کلفت می شود و در شرایط کمبود شدید سرشاخه ها خشک می شوند در میوه های دانه دار کمبود این عنصر موجب افزایش ریزش میوه ها در طول تکامل آنها می شود.
 
منگنز :  منگنز در تولید اکسیژن نقش دارد و کمبود این عنصر اکثرا در خاک های قلیایی اتفاق می افتد. از علائم کمبود آن می توان به کلروزه شدن بین رگبرگ ها و ایجاد نقاط نکروزه اشاره کرد که این علائم بسته به گیاه ممکن است از برگ های پیر یا جوان شروع شود. علائم کمبود منگنز شبیه کمبود آهن است با این تفاوت که در کمبود آهن فقط رگبرگ ها سبز باقی می مانند و فاصله بین آنها تماما زرد می شود. از علائم مسمومیت منگنز که بیشتر در خاک های اسیدی بروز می کند می توان ظاهر شدن نقاط قرمز رنگ بر روی پهنک برگ ها را نام برد.
 
منیزیم : منیزیم یکی از اجزا کلروفیل (عامل رنگ سبز برگ) است. بدون آن، فتوسنتز اتفاق نمی افتد. منیزیم عنصر پرتحرکی بوده و لذا کمبود آن ابتدا در برگهای مسن بصورت کلروز بین رگبرگی نمایان می شود . چنانچه کمبود آن شدید باشد برگ ها کاملا زرد یا سفید می شوند چون کلروفیل سنتز نمی شود. ظهور لکه های قرمز تا ارغوانی دربرگ و ریزش برگها قبل از بلوغ نیز از علائم کمبود این عنصر است. علائم مصرف بیش از حد منیزیم بصورت کمبود عناصر کلسیم و پتاسیم ظاهر می شود. این‌ دلایل برای مصرف این عنصر پس از برداشت بسیار محکم هستند.
سایر عناصر ریزمغذی هر کدام نقش‌های متعددی در بخش‌های مختلف گیاه دارند. این عناصر هر چند که کم‌مصرف هستند ولی بسیار برای گیاه ضروری‌اند و حتماً باید قبل از ریزش برگ‌ها در جوانه‌ها ذخیره شوند.
 
 
 
عوامل موثر در اندازه میوه:
 
 • موقعیت میوه روی گل آذین
 • سیخک های جوان و قوی
 • تنک گل و میوه
 • تعداد بذر در میوه
 • میزان محصول
 • شرایط تغذیه ای درخت
 • شرایط محیطی
 • نسبت برگ به میوه
 •  سرمای زمستانه
 
نکته : میوه هایی که سلول های کمتر و بزرگتر دارند در مقایسه با میوه هایی که سلول های بیشتر و کوچکتر دارند، نسبت به بیماریها و اختلالات انباری حساس ترند.
 
نتیجه گیری:
 
فروت ست جزء راهکارهای بسیار مؤثر برای افزایش عملکرد در برنامه غذایی کشاورزان با تجربه است.
۱. برنامه فروت ست در طول فصل رشد، در سه نوبت انجام می‌شود. نوبت اول بلافاصله پس از برداشت میوه ها، نوبت دوم زمان تورم جوانه‌ها و باز شدن اولین برگ‌ها و نوبت سوم بعد از تشکیل میوه‌ است. نوبت اول و دوم از اهمیت بیشتری برخوردار است.
۲. مراحل تغذیه از فروت ست در درختان مختلف میوه متفاوت است.
۳.برای فروت ست باید تمام عناصر در اختیار گیاه قرار بگیرد و استفاده از چند عنصر خاص نمی‌تواند تمام نیازهای جوانه را تأمین کند.
 
امیدواریم مقاله مسیر تغذیه درختان از فروت ست مورد توجه و پسندتان قرار گرفته باشد . در صورتی که در این زمینه سوال، نظر و یا تجربه ای دارید با ما تماس بگیرید.
پیشاپیش از حمایت شما سپاسگزاریم.
 
این مطلب توسط تیم تحقیقاتی و علمی آوان تهیه شده است. استفاده از مطالب برای نشر علم و آگاهی با ذکر منبع و درج لینک بلامانع است.
 
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت آوان مشرق زمین ،عرضه کننده کلیه نهاده های کشاورزی می باشد.
خبرنامه