تاريخ : ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
 
چالکود چیست؟ 7مزیت برترچالکود!
چالکود راهکار مناسبی جهت جبران کمبود کودی درختان است
روش چالکود شکل خاصی از جایگذاری موضعی کودهای آلی و شیمیایی در خاک می باشد. چالکود زمستانه  باعث آماده شدن کود در زیر خاک برای استفاده درخت در اول فصل رشد گیاه می باشد. به دلیل حضور آهک فعال در خاک های آهکی، زیادی بیکربنات در آب های آبیاری، کمبود مواد آلی، مصرف غیر صحیح (پخش سطحی) کود در سایه انداز درختان، کم تحرک بودن اکثر کودهای مصرفی به بخصوص کودهای فسفاته و ریز مغذی ها و عدم رعایت مصرف
بهینه کود و آب، درختان عمدتا دچار انواع کمبودها خواهند شد.
 
 
مزایای چالکود:
 
 مزایای چالکود:
 
راندمان و کارآیی مصرف کود در چالکود به مراتب بیشتر از روش پخش سطحی کود می باشد. 
قابلیت جذب بهتر کود توسط ریشه
تهویه بهتر
نفوذ بهتر آب از طریق ریشه ها
توسعه بهتر ریشه ها
افزایش سطح برگ درختان
افزایش عملکرد میوه ها
 
زمان  اجرای چالکود
آخر زمستان قبل از شروع دوره رشد رویشی درختان میوه می باشد.
 
 
 
چگونگی اجرای چالکود:
 
 
چگونگی اجرای چالکود:
 
1. به طور کلی این چاله ها در یک سوم قسمت انتهای سایه انداز درختان و در مسیر گذر یا نشت آب حفر می شوند. 
2. علت حفر چاله ها در قسمت انتهایی سایه انداز درخت آن است که بیشتر ریشه های جوان و فعال در آن منطقه قرار دارند.
3. توانایی ریشه های جوان و فعال در جذب آب و عناصر غذایی بیش از ریشه های اصلی و قطور درختان می باشد . در ضمن حفر چاله در چنین مناطقی به ریشه اصلی و قطور در ختان صدمه نمی رساند.
4. چالکود ها در سیستم آبیاری قطره ای زیر قطره چکان ها و در سیستم آبیاری سطحی، در مسیر حرکت آب، حفر می شوند.
5. تعداد چاله ها 2 تا 4 عدد  در اطراف تنه درختان می باشد
6. ابعاد چاله ها حداقل به قطر 30 تا 50 سانتی متر و عمق 50 تا 70 سانتی متر است. 
7. خاک درون چاله ها تماما بیرون ریخته شود.
8. به منظور هوازدگی ریشه ها پر کردن چاله ها با خاک و ترکیب مناسب غنی از تغذیه ای سریعا انجام گردد.
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت آوان مشرق زمین ،عرضه کننده کلیه نهاده های کشاورزی می باشد.
خبرنامه