تاريخ : ۱۳۹۹/۶/۱۲
- بیست سال بعد،بابتِ کارهایی که نکردی بیشتر افسوس می خوری تا بابتِ کارهایی که کردی ، پس روحیه ي تسلیم پذیری را کنار بگذار ، از حاشیه ي امنیت بیرون بیا ، جست‌وجو کن ، بگرد ، آرزو کن ، کشف کن
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت آوان مشرق زمین ،عرضه کننده کلیه نهاده های کشاورزی می باشد.
خبرنامه